دو کنوانسیون بین المللی تصویب شده است

[ad_1]

قانون تصویب توسط رئیس کنوانسیون 187 I ILO در مورد بنیادهای سازمان ارتقا of ایمنی و بهداشت در کار (ژنو ، 15 ژوئن 2006) و قانون تصویب کنوانسیون حقوق بشر در سازمان ملل (جدید یورک ، 13 دسامبر 2006) امضاء شده.

قانون “تصویب کنوانسیون 187 ILO در مورد مبانی ایمنی و بهداشت کار” توسط اتاق قانونگذاری در 27 آوریل 2021 تصویب و در 29 مه 2021 توسط مجلس سنا تصویب شد.

قانون “تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت” در 18 مه 2021 توسط اتاق قانونگذاری تصویب و در 29 مه 2021 توسط مجلس سنا تصویب شد.

این سند توسط رئیس جمهور تحت شرایط زیر امضا شده است:

“جمهوری ازبکستان به رسمیت می شناسد که افراد معلول در تمام زمینه های زندگی از ظرفیت قانونی یکسانی برخوردار هستند.

این کنوانسیون پیش بینی کرده است که جمهوری ازبکستان ، در صورت لزوم و مطابق با قانون ، اقدامات لازم را برای اطمینان از دسترسی افراد معلول به پشتیبانی و تغییر مکانیسم های تصمیم گیری ، از جمله ظرفیت قانونی افراد معلول ، انجام خواهد داد. می فهمد که محدودیت را مجاز می داند.

اگر بتوان ماده 12 كنوانسیون را لزوم لغو سازوكارهای تصمیم گیری برای افراد معلول تفسیر كرد ، جمهوری ازبكستان می تواند از این سازوكارها در شرایط مناسب و با محافظات كافی و م effectiveثر استفاده كند. حق ادامه کار را برای خود محفوظ می دانم. “

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *