روش صدور گواهینامه کادر پزشکی تغییر کرده است

[ad_1]

اصلاحات و الحاقاتی در آیین نامه روش صدور گواهینامه کارگران پزشکی و دارویی و اختصاص دسته های صلاحیت به آنها اعمال شد.

عرف او می نویسد، کسب یک رده صلاحیت برای پرستاران ، ماماها یا داروسازان با تخصص پرستاری داوطلبانه خواهد بود. پزشکان برای دریافت یک رده صلاحیت هر 5 سال یکبار مجوز اجباری می گیرند.

برای سهولت پزشکان و اطمینان از شفاف بودن گواهینامه ، مراحل صدور گواهینامه بر روی صدا و تصویر ضبط می شود و همچنین از طریق وب سایت رسمی وزارت بهداشت پخش می شود.

درخواست برای یک رده صلاحیت و اسناد پیوست شده به آن را می توان از طریق پست الکترونیکی نیز ارسال کرد که بدون آن متقاضی موظف به ارائه نسخه های کاغذی هنگام حضور در گواهینامه نیست.

درخواست ارسالی به صورت الکترونیکی و هر سند پیوست شده باید به صورت پرونده جداگانه ای باشد و اندازه هر پرونده نباید بیش از 10 مگابایت باشد.

برای صدور گواهینامه پزشکان و داروسازان ، مالیات بر ارزش افزوده به میزان 2 محاسبه اساسی اخذ می شود. برای تأیید کادر پزشکی ، پرستاران ، پزشکی ثانویه و کارکنان دارویی ثانویه در م institutionsسسات مراقبت های بهداشتی اولیه هزینه ای پرداخت نمی شود.

فرم الکترونیکی گواهینامه شامل یک سری شناسایی ، کد QR و شماره سریال است. گواهینامه های صادر شده به صورت الکترونیکی و کاغذی دارای قدرت قانونی برابر هستند.

تغییرات و اضافات دیگری نیز در آیین نامه صدور گواهینامه کادر پزشکی اعمال شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *